zwangerschapsreflexologie-achtergrond

"Liefdevol stimuleren
om te keren"

Bij 3 tot 4% van de bevallingen van baby’s die worden geboren rond de uitgerekende datum is er sprake van een stuit- of dwarsligging. Zwangerschapsreflexologie biedt een alternatief voor het helpen draaien van een stuit- of dwarsligging. Het is een zeer zachte en in sommige gevallen zeer effectieve methode. De behandeling kan gestart worden vanaf week 33 – 35. Het beste is om ongeveer 1-2 weken voordat een gynaecoloog over gaat tot het draaien van de baby (een versie) te starten met de reflexologie. Het is handig om te weten hoe het kindje ligt om zo te weten welke richting het kan draaien om in de juiste positie te komen.

 

De behandeling bestaat uit stimulatie van bepaalde reflexzones op de voet, soms een massage van je buik en door 1 specifiek acupunctuurpunt te activeren met hulp van Moxa. Moxa is een soort opgerolde wierookstaaf van bijvoetkruid.

De baby wordt gestimuleerd om flink te gaan bewegen en uiteindelijk, uitgenodigd om op natuurlijke wijze, te draaien. 50 tot 60% van de stuit- en dwarsliggingen draaien door de behandeling. Tijdens de behandeling leg ik uit hoe je de moxa thuis kunt gebruiken. Aanvullend leg ik ook een houding uit van de spinning babies die je dagelijks thuis gaat doen om de draaiing te stimuleren. Een uitgebreide handleiding en een moxa stick krijg je mee naar huis.

 

Wanneer de baby niet draait door de behandeling kan een uitwendige versie alsnog worden uitgevoerd door de gynaecoloog. Dit gebeurt doorgaans rond 36 weken.

 

Effect moxa
Verschillende studies hebben het effect van moxa-therapie bij stuitligging aangetoond. Ook het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam deed hier onderzoek naar. Daaruit kwam naar voren dat de kans dat een baby spontaan draait verdubbelt bij moxa-therapie, mits hiermee wordt gestart in week 33. Van de baby’s die in week 33 in stuit lagen, draaide 34 procent vanzelf, dus zonder verdere behandeling. Bij de onderzoeksgroep die een moxa-behandeling kreeg, draaide 66 procent. Het ging hierbij om eerste zwangerschappen; bij een volgende zwangerschap is de kans dat de baby draait groter. Na week 36 neemt de kans af, omdat er minder bewegingsruimte is.
De kans van slagen bij uitwendige versie (waarbij de verloskundige/gynaecoloog de baby van buitenaf handmatig probeert te draaien) is ook groter als je eerst de moxa-behandeling doet.

 

Ineke van den Berg, onderzoeker van het Erasmus MC is in 2010 gepromoveerd op dit onderwerp, Mocht je meer willen lezen over dit onderzoek, dit is de link.